Ukoliko se registrujete na ovaj servis dobijaćete obaveštenje sa tačnim vremenom najavljenog isključenja struje na teritoriji Beograda.
Ukoliko postoji najavljeno isključenje za naredna 3 dana, mail se šalje u 07.15h i u 19.15h.
Vaši podaci će se koristiti isključivo za potrebe ovog servisa i neće biti prosleđivani drugim licima!
- Ime: -

- Email: -

- Mob: -


- Opština: -
- Ulica: -

*Polje Mob nije obavezno!